دوره های آموزشی مرکز خدمات تخصصی گردشگری در پاییز 1394

 

زبان کارگاه

تاریخ کارگاه

هزینه کارگاه (ریال)

مدت کارگاه

نام کارگاه

فارسی

1394/07/07

رایگان

2 ساعت

آشنایی با جاذبه های گردشگری مشهد

فارسی

1394/07/07

رایگان

2 ساعت

آشنایی با محیط کار آژانس های مسافرتی مشهد

 

 

 

بالای صفحه