اصطلاح «گردشگری علمی» ممکن است معنایی کاملا متفاوت از این داشته باشد که به عنوان مثال فردی در یکی از بخش های گردشگری کار کند یا با گردشکران معمول در ارتباط باشد.

بر اساس یکی از پژوهش های اخیر «گردشگری علمی» نزد مردم عادی معانی متفاوتی دارد. برخی از مردم می گویند گردشگری علمی اشاره به یک گروه کوهنوردی از دانشمندان، کاشفان علمی و کارکنان حرفه ای که در سایر شاخه ها و کتابخانه کار می کنند دارد و برخی دیگر از مردم معتقدند که این اصطلاح مربوط فضانوردان یا گردشگران مستقلی است که دور کره زمین در گردش هستند.

حتی در بین اندیشمندان حوزه گردشگری هم می توان دیدگاههای متفاوتی در مورد گردشگری علمی یافت.

اصطلاح گردشگری علمی نخستین بار در سال 1980 در کار «علوم گرمسیری و گردشگری» وارد ادبیات علمی شد. گردشگری علمی در آنجا به عنوان کار اکتشاف و کاوش بدون تکنیک ها و روش های مناسب توصیف شده بود.

خانم پیچلوورا از مرکز گردشگری علمی زولن اسلوونی می گوید «اساس گردشگری علمی ایجاد احساس رضایت در گروهی از مردم که علایق مشترکی دارند است که از طریق مطالعات علمی، فرهنگی و شناسایی نیازهای فراغی صورت می گیرد». بخش اصلی گردشگری علمی هدایت گردش هاست که توسط متخصصان در حوزه های بخصوص صورت می گیرد.

امروزه بسیاری از دانشمندان حرفه ای شناخته شده در سراسر جهان، بیش از پیش به گردشگری علمی علاقه مند می شوند. تمرکز این دانشمندان در مراکز پیشرفته علمی است و نه در مکانی که آنها در مورد آن کار می کنند.آنها بر روی روش ها و تجهیزات تکنیکی مطالعه می کنند، بنابراین آنها می توانند دانش جدیدشان را در جهت حوزه تخصصی ابتدایی خود استفاده کنند.

امروز گردشگری علمی به عنوان یکی از مهمترین و پرسرعت ترین رشته های در حال رشد شناخته شده است و در بین شاخه های علمی متفاوت معمولا در اغلب موارد پسوند «ترین» را با خود به یدک می کشد؛ بزرگترین، سریع ترین، کمترین و ... .

منبع

مولوکاکوا و دوماراکا (L. Molokacova & L. Domaracka)

موسسه ژئوتوریسم، دانشگاه کوسیک، اسلوونی

http://worldfootprints.com

 

لیست تعدادی از دانشگاههای ممتاز دنیا در رشته گردشگری

 

با رشد روزافزون صنعت گردشگری در سراسر دنیا، دانشگاههای بسیاری در حوزه آموزش علم گردشگری بصورت آکادمیک فعالیت دارند. در جدول زیر تعدادی از دانشگاه های رده «ممتاز» در حوزه گردشگری معرفی شده اند. نکته ضروری در این خصوص این است که حتما قبل از انتخاب دانشگاه به منظور ادامه تحصیل در خارج از کشور، اعتبار دانشگاه مذکور را با معیارهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی فرمایید. در این مورد می توانید به اینجا مراجعه کنید.

 

1. Tourism center, minnesota extension service, university of minnesota

2. Tourism crisis management institute, university of florida

3. Tourism studies working group, university of california

4. Purdue tourism and hospitality research centre, purdue university

5. Center for social science research, university of colorado

6. Center for hospitality research, cornell university

7. Scott polar research institute, university of cambridge

8. School of management studies for the service sector, university of surrey

9. Rural tourism unit, department for continuing education, university of bristol

10 Department of tourism, university of otago

11. Centre for hospitality and tourism research, victoria university of technology

12. Department of leisure and tourism studies,university of newcastle

13. Fachgebiet verkehrswesen und verkehrsplanung, universitÄt dortmund

14. FakultÄt verkehrswissenschaften, technische universitÄt dresden

15. Historisches archiv zum tourismus, freie universitÄt berlin

 

 

بالای صفحه