پروفسور «دومینیک کروزه»، استاد تمام و مدیر گروه گردشگری پایدار به نمایندگی از دانشگاه مونت پلیه فرانسه، برنامه های علمی مختلفی را در سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار کردند. حضور ایشان به دعوت پژوهشکده گردشگری سازمان جهاددانشگاهی و با مدیریت اجرایی مرکز خدمات تخصصی گردشگری انجام شد که هدف از آن، در درجه اول انعقاد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه مونت پلیه فرانسه و پژوهشکده گردشگری، و در گام بعدی استفاده از دانش و تجربیات ایشان در قالب سخنرانی برای فعالین حوزه گردشگری بود.

پروفسور کروزه، در روز دوشنبه در نشستی تخصصی که با حضور مدیران استانی، پژوهشگران و فعالین حوزه گردشگری شرکت کردند. این نشست در سازمان مرکزی جهاددانشگاهی برگزار گردید که در آن پروفسور کروزه به بیان «تجارب کشور فرانسه در زمینه توسعه گردشگری پایدار» پرداختند. همچنین در پایان این جلسه دکتر علی اکبر شمسیان به نمایندگی از سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، و آقای دومینیک کروزه به نمایندگی از دانشگاه مونت پلیه فرانسه، تفاهم نامه مشترک علمی امضا کردند. این تفاهم‌نامه در 10 ماده و به مدت پنج سال منعقد شده است و به منظور انجام همکاری های علمی-پژوهشی و تبادل تجربیات در این زمینه صورت گرفته است.

بالای صفحه